July 30, 2013

Pt. Ravi Shankar - 75th Birthday (1995) TV Program (English)

Ustad Vilayat Khan at Doverlane Music Conference 1993 (2 of 2)

Ustad Vilayat Khan at Doverlane Music Conference 1993 (1 of 2)

Ustad Vilayat Khan - The Living Legend (4 of 4)

Ustad Vilayat Khan - The Living Legend (3 of 4)

Ustad Vilayat Khan - The Living Legend (2 of 4)

Ustad Vilayat Khan - The Living Legend (1 of 4)

Ustad Vilayat Khan (Sitar) - At recording studio in Delhi (1994)

Ustad Vilayat Khan (Sitar) - Raag Puriya - Taans

Ustad Vilayat Khan (Sitar) and Ud. Imrat Khan (Surbahar) - Raga Miyan Ki Malhar

July 26, 2013

Pandit Monoj Shankar (Sitar) - Dhun - Raag Pilu

Pandit Monoj Shankar (Sitar) - Raga Kirwani

Pandit Monoj Shankar (Sitar) - Raga Desh - Alap

Pandit Monoj Shankar (Sitar) - Raag Hembehag - Jod

Pandit Monoj Shankar (Sitar) - Raag Hembehag - Alap

Pt. Sunil Mukherjee (Sarod) - Raag Charukeshi

Pt. Sunil Mukherjee (Sarod) - Raga Kirwani

Pt. Mukesh Sharma (Sarod) and Mushtaq Behlole Ahmad (Tabla) - Raag Megh

Pt. Mukesh Sharma (Sarod) and Mushtaq Behlole Ahmad (Tabla) - Raag Darbari

Pt. Mukesh Sharma (Sarod) and Mushtaq Behlole Ahmad (Tabla) - Dhun - Raag Kaafi

Pt. Mukesh Sharma (Sarod) and Mushtaq Behlole Ahmad (Tabla) - Raag Rageshri

Pt. Mukesh Sharma (Sarod) - Raag Jogiya

Pt. Mukesh Sharma (Sarod) - Live at Sampurna concert

Pt. Mukesh Sharma (Sarod) - Raga Kaushikdhwani

Pt. Brij Narayan (Sarod) - Dhun - Raag Mishra Des

Pt. Brij Narayan (Sarod) - Raag Multani

Pt. Brij Narayan (Sarod) - Raag Jog

Pt. Brij Narayan (Sarod) - Raag Kirvani

Pt. Brij Narayan (Sarod) - Raag Shuddha Todi

Pt. Brij Narayan (Sarod) - Raga Marwa

Pt. Brij Narayan (Sarod) - Raga Kirvani

July 10, 2013

Vidushi Krishna Hangal (Vocal) - Khayal - Raag Lalit

Vidushi Krishna Hangal (Vocal) - Raag Shankara - Khal Na Pade

Vidushi Krishna Hangal (Vocal) - Purandara Das Bhajan

Vidushi Gangubai Hangal (Vocal) and Vidushi Krishna Hangal (Vocal support) - Raga Yaman

Smt. Gangubai Hangal (Vocal) and Smt. Krishna Hangal (Vocal support) - Raga Malkauns

Smt. Girija Devi and Smt. Shobha Gurtu - Jugalbandi - Babul Mora (Part 2)

Smt. Girija Devi and Smt. Shobha Gurtu - Jugalbandi - Babul Mora (Part 1)

Smt. Girija Devi and Smt. Shobha Gurtu - Thumri - Jugalbandi - Raag Khamaj - Najuk Bahiya Kyu Marori

Smt. Girija Devi and Smt. Shobha Gurtu - Chaiti - Jugalbandi - Bin Piya Nindiya Na Aye

Smt. Girija Devi (Vocal) - Dadra - Raag Ahir Bhairav - Tum Sachi Kaho

Smt. Girija Devi (Vocal) - Thumri - Raag Bhairavi - Ras Ke Bhare Tore Nain

Smt. Girija Devi (Vocal) - Raag Puriya Dhanashree